1. sv. prijímanie v Prievidzi


V nedeľu 14.mája 2017 sa konalo

prvé sväté prijímanie vo farnosti Prievidza – mesto.

97 detí prijalo sviatosť Eucharistie. Rodičia aj deti sa tešili na tento deň, na ktorý sme sa pripravovali celý školský rok, a to nielen v škole, ale aj vo farskej katechéze a každú nedeľu na svätej omši. Nech Pán i naďalej sprevádza tieto deti i ich rodičov a upevňuje ich vo viere a láske.

sr. M. Xavéria Mikulová, FDC, katechétka na ZŠ Mariánska, Prievidza