„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Deň bl. drinských mučeníc v Košiciach

Slávenie spomienky na bl. drinské mučenice a otvorenie Jubilejného roka FDC v košickej komunite

V piatok 15. decembra 2017 sme v košickej komunite slávili liturgickú spomienku na bl. Julu Ivanišević a spoločníčky – známejšie ako Drinské mučenice. Ráno v Kaplnke sv. Jozefa slúžil sv. omšu k ich úcte vdp. ThDr. Miroslav Gira, PhD., farár vo Farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh.

Večer domáce spoločenstvo privítalo sr. M. Felicitas Venglikovú, FDC, provinciálnu predstavenú. Počas krátkej pobožnosti sestra provinciálna odovzdala svetlo, ktoré bolo zažaté pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka v Breitenfurte v hrobke Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zakladateľky Kongregácie FDC. Svetlo prijala sestra predstavená Mária Vengliková, FDC.

Nech toto svetlo je pre každú Dcéru Božskej Lásky symbolom viery v Krista a zápalu pre zviditeľňovanie Božej lásky medzi ľuďmi a navzájom.