„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky

151. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky

21. november 1868 sa stal dňom založenia našej Kongregácie. O tomto dni v historických prameňoch FDC čítame:

Mesiac november bol doteraz pre každú členku našej Spoločnosti najdôležitejší, lebo 21. novembra 1868 sa začalo jej založenie, preto vždy v tento deň, na sviatok Obetovania Panny Márie, bývajú obliekané nové členky, po ukončení roku skúšky novicky skladajú sľuby a tie sestry, ktoré počas troch rokov ostali verné svojmu povolaniu, obnovujú svoje sľuby.

4. novembra 1870 posvätil dôstojný pán svätiaci biskup novovybudovanú kaplnku, kde boli súčasne všetci obyvatelia Mariánskeho ústavu účastní veľkého šťastia, že Najvyšší Pán neba a zeme sa znížil, aby mohol bývať s nimi pod jednou strechou.

21. novembra 1871 sestry dostali prvýkrát čepiec so závojom, čo sa má zachovať navždy ako kláštorné oblečenie.

21. novembra 1875 boli tie, ktoré mali byť obliekané, prvýkrát ozdobené ako nevesty, súčasne dostali pri svojej obliečke knihu, ktorá okrem ofícia obsahovala aj schválené modlitby Spoločnosti.

Zdá sa, moje drahé duchovné dcéry, že keď sa má stať podľa Božej vôle niečo dôležité v našej Spoločnosti, Boh k tomu vyhliadol práve mesiac „november“. …

Odporúčam všetky moje sestry ochrane Pána, v duchu Vás žehnám, zostávam v láske o Vaše duchovné a telesné dobro starostlivá Matka Františka Lechnerová

Obežník z 29.10.1876