Denný archív: 2. februára 2018


Prosba o 2% z dane Cieľ pomoci: Rekonštrukcia a prístavba CMŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji a oprava priestorov v CMŠ Sv. Terezky v Michalovciach, ktorých  sme zriaďovateľom. viac na: rozhodni.sk

Prosba o 2% z dane