Denný archív: 2. januára 2019


V predvečer sviatku Svätej rodiny 29. decembra 2018 sa v našej kaplnke rozozvučali tóny vianočných piesní. Tri deti z farnosti Veľké Leváre si pre sestričky  pripravili vianočný koncert. Eliška a Patrik Hodekovci a Šimon Nimsch. Patrik hral na akordeóne, Šimon na gitare a Eliška ich doprevádzala slovom. Na záver každý […]

Vianočný koncert v kláštore vo Veľkých Levároch


Vo farnosti Malé Leváre na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2018 spolu s deťmi z druhého a tretieho ročníka miestnej základnej školy sme v kostole sprítomnili príbeh narodenia Ježiša Krista. Deti potom malému Ježišovi v jasličkách zaspievali a zarecitovali vinše a koledy. sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

Jasličková pobožnosť v Malých Levároch