Denný archív: 17. apríla 2020


Prosba o 2 percentá z dane Pomôžte podporiť: skvalitnenie výučbového procesu v našich cirkevných materských školách v Ivanke pri Dunaji a v Michalovciach oprava Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež Trnave formácia a pastorácia nových povolaní Obchodné meno:        Kongregácia Dcér Božskej Lásky  na Slovensku Sídlo:                              Halenárska […]

Prosba o 2 percentá z dane