Deň: 29. júla 2020

Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

V dňoch 21. – 22. júla 2020 sa konala v našom kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre katechétov pôsobiacich v Prievidzi. Katechétky sa zamýšľali nad príkladmi žien zo Starého i Nového zákona, prednášky boli zamerané na identitu ženy. Duchovnú obnovu viedla …