Z pôstnej duchovnej obnovy pre ženy v Michalovciach


MICHALOVCE – Pôstna duchovná obnova pre ženy v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach sa uskutočnila 6. apríla 2019. Hlavná téma bola PÝCHA A POKORA. Celá obnova vyvrcholila Eucharistickou adoráciou a pokojnou radosťou.

sr. M. Christiana Števárová, FDC