Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach


Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach

V stredu 28. februára 2018 sestry z komunity sv. Terezky v Michalovciach absolvovali ďalšiu „misijnú“ cestu, aby sa spoločne s veriacimi vo farnosti Žbince modlili za nové duchovné povolania. Sestry doprevádzali eucharistickú adoráciu slovom i spevom.

V príhovore počas sv. omše miestny farár vdp. Martin Goč vyzdvihol nezastupiteľné miesto zasvätených v živote Cirkvi a povzbudil mladých hlbšie sa zamyslieť nad ich budúcim životným povolaním. Po sv. omši si veriaci mohli uctiť relikvie sv. Terézie z Lisieux a jej rodičov sv. Zélie a Ľudovíta Martinových. Na záver každá sestra vydala osobné svedectvo svojho povolania.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC