Adorácia za nové duchovné povolania a obnovu Cirkvi


Vo štvrtok 4. mája 2017 v Týždni modlitieb za duchovné povolania navštívili sestry z michalovskej komunity farnosť Hatalov, aby spoločne s veriacimi vyprosovali nové duchovné povolania.

Eucharistickú adoráciu a svätú omšu sestry doprevádzali slovom i spevom.

Sv. Otec František vo svojom Posolstve na 54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania píše:

„Bez vytrvalej a kontemplatívnej modlitby nemôže existovať nijaká pastorácia povolaní, ani kresťanské misie. V tomto zmysle treba kresťanský život sýtiť počúvaním Božieho slova a predovšetkým pestovaním osobného vzťahu s Pánom v eucharistickej adorácii, ktorá je privilegovaným „miestom“ stretnutia s Bohom. Chcem vás vrelo povzbudiť k takémuto dôvernému priateľstvu s Pánom najmä preto, aby ste zhora vyprosili nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu.“

Informovala: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC, zodpovedná za pastoráciu povolaní FDC na SK