Adventná duchovná obnova pre ženy v Prievidzi


Na prahu Adventu

V sobotu 1. 12. 2018 sa v Kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi uskutočnila Duchovná obnova pre ženy . Stojíme na prahu nového liturgického obdobia a tiež Liturgického roka. A tak sme si chceli sprítomniť Kristovo tajomstvo príchodu na tento svet, kde nás napĺňa „ svätá túžba“ očakávania Krista. On prichádza, prichádza neustále v Eucharistii, vo Svätom Písme, v ľuďoch, udalostiach. No prichádza aj v smrti človeka a očakávame druhý Kristov príchod na svet. Zamýšľali sme sa spolu s cirkevným otcom Orerigenom : „ Čo prospeje, ak Kristus kedysi prišiel na svet, ak neprišiel do tvojej duše?“ A toto dnešný svet nechápe. Nechá sa unášať komerčnými vecami a Advent mu ukradne naháňanie sa za zbytočnosťami. Nenechajme si ukradnúť Advent – očakávanie a príchod Krista, lebo On neustále prichádza. Pripravujme mu srdce, ako nevesta sa pripravuje pre svojho Ženícha.

Počas duchovnej obnovy bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Túto službu konal Mgr. Dominik Kučera, kaplán farnosti Prievidza – mesto a sv. omšu slúžil Mgr. František Krnáč, farár farnosti Koš.

Prednášku duchovnej obnovy pripravila S.M. Xavéria Mikulová, FDC

                                                                                                    S.M. Xavéria Mikulová, FDC