„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Adventná duchovná obnova pre ženy v Trnave

Adventná duchovná obnova pre ženy v Trnave

Sobotňajšie odpoludnie sa žienky rozhodli pozastaviť a načerpať na duchovnej obnove v sprievode sestier Zuzany a Veroniky.

Meditovali sme o Božom Slove z evanjelia svätého Lukáša. Sestra Veronika nás v prvej časti pozvala k úvahám o našom prežívaní príchodu Pána, povzbudila k opretiu sa o ,,ÁNO“ Panny Márie. Čas v kaplnke a silencium boli pre nás výživným pri siahaní na hlbinu odpovedí nášho srdca. Sestra Zuzana nás priviedla k zamýšľaniu sa o poctivom žití prítomnosti, o každodennom príchode Pána. Vyvrcholením našej duchovnej obnovy bolo zotrvanie pred zrakom Pána v adorácii a následne Jeho prijatie na svätej omši, celebrovanej otcom Jurajom Šindlerom. V príhovore sa otec Juraj dotkol úlohy ženy, ktorou je pomôcť mužovi spoznať, kým je, obohatil nás svojim svedectvom povolania.

V prostredí plnom prijatia sme si mohli oddýchnuť, vypnúť od hluku vonkajška, zažiť si neopakovateľný prínos spoločenstva, ktoré sme vytvorili a kvalitne stráviť čas spolu v Božej prítomnosti. Ďakujeme!