Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad HronomAdventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

V sobotu 2. decembra 2017 sa uskutočnila duchovná obnova pre 33 žien v Žiari nad Hronom, ktorú pripravila žiarska komunita sestier.

Sv. omšu a sviatosť zmierenia celý čas vysluhoval vdp. dekan Ján Flajžík. Začiatok bol o 13:00 sv. omšou, po nej dve prednášky na tému ODVÁŽNA AKO JÁN KRSTITEĽ- sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC a sr. Zuzana Kubíková, FDC. Potom bola moderovaná adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na konci ktorej pán dekan udelil osobitné požehnanie každej prítomnej.

sr. Zuzana Kubíková, FDC