„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Adventná duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Dňa 7. decembra 2019 sa v cirkevnej škole v Žiari nad Hronom konala duchovná obnova pre ženy, ktorú pripravili sestry zo žiarskej komunity.

Pozvanie prijalo 35 žien. Prednášala sestra Jana Pavla Lalíková, FDC na tému: „Mária – Božia dcéra“. Pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory.

V hodine Božieho Milosrdenstva sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti, ktorú sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.