„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Adventná duchovná obnova v Michalovciach

Adventná duchovná obnova v Michalovciach

V sobotu popoludní 7. decembra 2019 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila tradičná adventná duchovná obnova pre ženy.

Prednášku na tému „Tajomstvo Márie“ si pripravila sr. M. Christiana Števárová, FDC, texty k adorácii vybrala sr. M. Benedikta Máťošová, FDC. O sviatosť zmierenia a slúženie sv. omše sa postaral vdp. Tomáš Kormaník, miestny kaplán. So spovedaním vypomohol aj o. Emil Zorvan.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC