Biblický seminár s prof. Dubovským v Modre


MODRA-HARMÓNIA – Pod názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniuJozefov cyklus z knihy Genezis sa v dňoch 15.-17. februára 2019 konal v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii biblický seminár pre zasvätené osoby. Podujatie pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí súčasť programu permanentnej formácie. Z našej Kongregácie mala aj organizačnú stránku na starosti sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená a členka spirituálnej komisie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a sr. M. Veronika Komadová, FDC z trnavskej komunity.

Vyše stovke účastníkov z viacerých ženských aj mužských rehoľných inštitútov sa v prednáškach prihovoril prof. Peter Dubovský SJ, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a člen Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Prednášateľ sa zaoberal výkladom a interpretáciou príbehu Jozefa Egyptského s cieľom pochopenia osobnej i spoločnej cesty k zmiereniu. Táto cesta je dlhodobým, nie jednorázovým procesom, vyžadujúcim si hlbokú reflexiu, uvedomenie si vlastných zlyhaní, prehodnotenie svojej histórie a prechod k spravodlivosti a súcitu v kontexte hľadania Boha.

Účastníci mali možnosť zapojiť sa do priebehu seminára diskusnou formou, ktorá obohatila prednášky príležitosťou podeliť sa o osobné skúsenosti.


Nahrávky prednášok

Nahrávky prednášok sú k dispozícii vo formáte mp3 na tomto linku. K dispozícii sú tiež prednášky z obdobného seminára v Prešove.