Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

V dňoch 21. – 22. júla 2020 sa konala v našom kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre katechétov pôsobiacich v Prievidzi. Katechétky sa zamýšľali nad príkladmi žien zo Starého i Nového zákona, prednášky boli zamerané na identitu ženy. Duchovnú obnovu viedla …

Z adventnej duchovnej obnovy v Prievidzi

Z adventnej duchovnej obnovy v Prievidzi

V sobotu 7. 12. 2019 sa konala v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre ženy našej farnosti Prievidza – mesto. Zišlo sa ich 16. Duchovne ich v prednáške sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil kaplán …

Duchovná obnova pre študentov piaristického gymnázia v Prievidzi

Duchovná obnova pre študentov piaristického gymnázia v Prievidzi

Dňa 22.10.2019 sa na Spojenej piaristickej škole Františka Hanáka v Prievidzi uskutočnila duchovná obnova pre študentov sekundy piaristického gymnázia, ktorú viedla sr. M. Eva Duffková, FDC. Študenti mali prednášky v dvoch blokoch zamerané na vzory svätosti. Pre chlapcov to bol sv. Martin, vojak a biskup …

Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Prievidzi

Z duchovnej obnovy pre dievčatá v Prievidzi

PRIEVIDZA – Dňa 1. júla 2019 sa uskutočnila  v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre dievčatá, ktoré navštevujú 6. – 7.  ročník základnej školy.  Dievčatá pochádzajú z Prievidze a jej okolia. Zhromaždili sa v kaplnke a začali sme modlitbou. Potom  im …