Dar Matky Františky chudobným v Trnave


Ďakujeme všetkým darcom – na Zelený štvrtok 13. apríla 2017 odovzdali sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC potravinové balíčky a peniaze núdznym rodinám a ľuďom.

Pôstna aktivita v trnavskom kláštore