Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie


Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Drahí naši príbuzní, priatelia, dobrodinci a známi,

chceme sa podeliť  s veľkou radosťou získať úplné odpustky  v kaplnkách našich kláštorov do 31 decembra 2018, pri príležitosti 150. výročia založenia našej Kongregácie (viď Dekrét Apoštolskej penitenciárie) v komunitách: Trnava, Veľké Leváre, Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Prievidza, Žiar nad Hronom, Košice, Michalovce (čas dohodnúť so sestrami komunít).

Tešme sa a ďakujeme Bohu za tento dar pre Kongregáciu i pre všetkých, ktorí budú mať na ňom účasť.

sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky