Dobrá novina v Michalovciach


Dobrá novina v Michalovciach

Sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC a sr. M. Christiana Števárová, FDC pripravili pre deti pásmo vinšov s piesňami a spolu s nimi sa zapojili do koledovania Dobrej noviny 25. decembra 2019 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie a v Domove dôchodcov v Michalovciach.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC