„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Dobrá novina v Žiari nad Hronom

Dobrá novina v Žiari nad Hronom

Na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom vrámci svätej omše prebehla aj koleda Dobrej noviny. Deti nacvičili so sr. M. Zdenkou Koprdovou, FDC koledy a vinše, aby tak prispeli k pomoci pre chudobné deti v Afrike.

Text a foto: sr. M. Pavla Remáčová, FDC