Krížová cesta v kláštornej záhrade


V pondelok 3. apríla 2017 o 20:00 hod. v záhrade Provinciálneho domu v Trnave študentky ubytované v „Marianum“ sa pomodlili

krížovú cestu ženy.