Duchovná obnova pre deti vo Veľkých Levároch

Duchovná obnova pre deti vo Veľkých Levároch

V sobotu 7. júla 2018 sa v našom kláštore stretli deti z farností Malé a Veľké Leváre. Spoločne sme chceli začať prázdniny s Ježišom.

Deň duchovnej obnovy sme začali príbehom o Zachejovi, ktorý keď sa stretol s Ježišom zmenil svoj život. Boh sa dotýka aj nášho srdca a tak sme si tie naše srdcia aj vyrobili.Potom sme ich priniesli do kaplnky kde sme prežívali sv.omšu. Spoločnou modlitbou sv. ruženca sme prosili o ochranu Panny Márie pre nás a našich blízkych. Počas dňa prišli medzi nás aj naši pátri rezurekcionisti Gabriel, Jaroslav a Gregor.

Ďakujeme Bohu za krásny deň s Ním.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC