Duchovná obnova pre dievčatá v Michalovciach


MICHALOVCE – Duchovná obnova pre dievčatá v Kláštore sv. Terezky bola v dňoch 2.-3. marca 2019. Hlavná téma: Spievaj Pánovi.

Prednáška bola inšpirovaná naším duchovným otcom sv. Augustínom. Okrem sv. omše, sv. spovede, duchovných rozhovorov, adorácie a zdieľania nad Božím Slovom, obnova vyvrcholila krásnym zjednotením v speve a hraní. Máme radosť zo spoločenstva pätnástich dievčat, ktoré k nám veľmi rady chodia na duchovné obnovy.

sr. M. Christiana Števárová, FDC