Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave


Počúvaj… nielen ušami, ale srdcom…nestačí len počuť. Slová dokážu formovať, ale i deformovať. Hľadajme Slovo, ktoré buduje v hĺbke/ z hĺbky srdca. To je len zopár myšlienok, o ktoré sa s nami podelili sestry počas duchovnej obnovy, uskutočnenej 6.10.2018. Vďaka času stíšenia, rozjímania nad Božím Slovom sme mali priestor načierať na hlbinu nášho (ženského) srdca a objavovať, nanovo si uvedomovať a prijímať jeho krásu spolu so sr. Zuzanou Kubíkovou, FDC a sr. M. Janou Pavlou Lalíkovou, FDC. Nechýbala adorácia, sviatosť zmierenia a svätá omša, ktorú celebroval otec Peter Šimko. V homílii sa nám prihovoril a upriamil nás na hľadanie Božej vôle a počúvanie Božieho hlasu.