Duchovná obnova pre katechétov v Prievidzi

V dňoch 21. – 22. júla 2020 sa konala v našom kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Prievidzi duchovná obnova pre katechétov pôsobiacich v Prievidzi.

Katechétky sa zamýšľali nad príkladmi žien zo Starého i Nového zákona, prednášky boli zamerané na identitu ženy. Duchovnú obnovu viedla sr. M. Xavéria Mikulová, FDC a duchovnú službu – sv. omšu a sv. spoveď vyslúžil Mgr. František Krnáč, farár z farnosti Koš.

Text a foto: sr. M. Xavéria Mikulová, FDC