Duchovná obnova pre zamestnancov CMŠ sv. Terezky v Michalovciach

Duchovná obnova pre zamestnancov CMŠ sv. Terezky v Michalovciach

V dňoch 23. – 24. augusta 2018 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila duchovná obnova všetkých zamestnancov Cirkevnej materskej školy sv. Terezky. Viedol ju gréckokatolícky kňaz o. Matúš Marcin z farnosti Klokočov, ktorý sa venoval téme s názvom Požehnanie a prekliatie.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC