Duchovná obnova pre ženy v Trnave


V sobotu 10. júna 2017 sa uskutočnila v Provinciálnom dome v Trnave

duchovná obnova pre ženy.

Dvadsať žien čerpalo z prameňa Božieho slova a Eucharistie. Na svätej omši sa zúčastnili v Bazilike sv. Mikuláša pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej. Duchovnú obnovu viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.