Duchovná obnova pre ženy v Trnave


Na sviatok sv. Martina – 11. novembra 2017 – sa v trnavskom kláštore uskutočnila

duchovná obnova pre ženy,

ktorej sa zúčastnilo 18 žien. Sviatostnou službou – sviatosť zmierenia a slávenie svätej omše – poslúžil dp. Juraj Schindler, rektor kostola v Bojničkách. Prednášky o odvahe v pohľade na osobnosť Jána Krstiteľa pripravili sr. Zuzana Kubíková, FDC a  sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.