Duchovná obnova pre ženy v Trnave


TRNAVA – V sobotu 13. októbra 2018 sa uskutočnila duchovná obnova pre ženy, v ktorej boli pozvané započúvať sa do hlasu vlastného srdca, v ktorom k nim prehovára sám Boh. Sviatosť zmierenia a sv. omšu slúžil br. Filip Andrej Čierny, OFM. V tento deň sme sa spolu započúvali… a prežili krásny deň obnovy pre ženy. Ďakujeme za dar Spoločenstva, otvorenosti, prijatia, zdieľania, povzbudenia, radosti a sĺz…

sr. Zuzana Kubíková, FDC