Duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

V sobotu 1. decembra 2018 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy.

Pozvanie prijalo 40 žien. Prednášali rehoľné sestry – sr. Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Si povolaná byť svätou“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev Adventu.

sr. M. Pavla Remáčová, FDC