Duchovné cvičenia pre dievčatá v Michalovciach


V dňoch 9. – 11. júna 2017 sa Michalovskom Kláštore sv. Terezky uskutočnili

duchovné cvičenia na tému „Len láska ti dáva krídla“.

Dievčatá z Košíc, Michaloviec a okolia sa prišli stretnúť so svojím Kráľom a nanovo sa „napiť“ z prameňa lásky. Sv. omše, spovede, adorácie, prednášky, zdieľania, individuálne rozhovory sa stali silným motívom ako rozprestrieť krídla lásky a vzlietnuť do výšok života v láske.

Ďakujem sr. M. Christiane Števárovej, FDC za vedenie prednášok a všetkým spolusestrám z komunity v Michalovciach za pomoc a disponovanosť počas celého priebehu duchovných cvičení. Veľká vďaka patrí aj Patrikovi Farkašovi zo SOŠOaS v Michalovciach za osobné svedectvo života a umeleckej tvorby; tiež PhDr. Márii Denciovej, ktorá dievčatá obohatila svedectvom o zázračnom pôsobení Božej služobnice Anky Kolesárovej, mučenice čistoty.

Zároveň srdečne pozývame dievčatá zo západného a stredného Slovenska na duchovné cvičenia do Močenku pri Nitre. Budú v krásnom kaštieli v časti – Terezianum, v termíne 6. – 9. júl 2017. Staršie dievčatá a slobodné mladé ženy si v tomto termíne môžu vykonať individuálne duchovné cvičenia. Viac informácii je na plagáte.

Informujte sa a prihlasujte na mailovej adrese: alzbeta.fdc@gmail.com

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC,  koordinátorka