Duchovné cvičenia pre dievčatá v Michalovciach


Duchovné cvičenia v Michalovciach

V dňoch 29.6. – 1.7.2018 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia pre dievčatá s názvom Láska a odvaha. Ponúkli sme dievčatám čas na stíšenie, zamyslenie, modlitbu, ale aj radostné prežívanie vzťahu s Bohom ako zmysluplný štart do letných prázdnin. Téma bola nadviazaním a prehĺbením myšlienky Národného stretnutia mládeže P18 o „O2He“.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC