Duchovné cvičenia pre dievčatá v Močenku


V dňoch 6. – 9. júla 2017 prebehol

druhý turnus duchovných cvičení na tému „Len láska ti dáva krídla“,

tentokrát v prostredí kaštieľa – v časti Terezianum v Močenku.

Priliehavé prednášky sr. M. Christiany Števárovej, FDC zapaľovali v srdciach dievčat nové iskierky túžby napĺňať svoj život láskou a nechať sa v dôvere niesť na krídlach Božej lásky. Pri zostupe do hĺbky a krásy Božieho slova sprevádzala dievčatá sr. Michaela Ševčíková, FDC formou lectio divina a tiež pripravenými žalmami z Liturgie hodín, ktoré sa celé spoločenstvo denne modlilo. Zo živého prameňa, kde Ježiš márnotratne rozdáva svoju lásku, dievčatá čerpali počas adorácie a sv. omší, ktoré doprevádzalo hudobné duo: sr. Alžbeta Domoráková, FDC a Ali Vancáková.

Ďakujeme všetkým za krásne spoločenstvo a predovšetkým Komunite Kráľovnej pokoja za poskytnuté priestory a úžasnú starostlivosť.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC