Duchovné cvičenia pre dievčatá v Modre 2018


Rany zhojené láskou

Tak znela téma tohtoročných duchovných cvičení v Modre. Zúčastnilo sa ich 11 dievčat v čase od 4. do 8. júla 2018. Pán nám doprial čas na začiatku letných prázdnin a dovoleniek sa v tichu zastaviť v pokojnom prostredí bez ruchu povinností a nazerať do nášho srdca v Jeho prítomnosti. Impulzmi nám boli prednášky, ktorými nás sprevádzali sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Odovzdali nám vzácne myšlienky nielen zo života svätých Tereziek. Ukázali nám krásu žitej všednosti, z ktorej vzrastá svätosť, umeniu malých krokov. Dotkli sme sa rán, bolesti, ktoré len Láska dokáže zahojiť a utvoriť z nich vzácne perly.

Vo štvrtok (5.7.) na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme si ,,odbehli do Modry“, mali sme tú milosť byť účastné a pookriať na večných sľuboch sestry Márie, uršulínky, kde naši hudobníci a speváci prispeli svojim talentom k podieľaniu sa na tejto slávnosti.

Bol to plnohodnotný čas strávený modlitbou, zdieľaním, plný pokoja i radosti, smiechu :). Čas prednášok a meditácií, každodennej účasti na svätej omši a večerných adoráciách, spoločenstva. V sobotu nás navštívil, duchovne podporil a sviatosť zmierenia vyslúžil františkán brat Filip Čierny, OFM z Trnavy.

Cítim vďaku a verím, že hovorím aj za ostatné dievčatá, najmä za prostredie prijatia a láskavého prístupu sestier, v ktorom sa srdcia môžu otvárať ľahkosťou a navzájom sa tak obohacovať. Teším sa na ovocie týchto cvičení :D. (V.H.)