Duchovné cvičenia Rodiny Božskej Lásky


NITRA – V pôstnom období v termíne od 21.3. – 24. marca 2019 sa naša rodina pod duchovným vedením sr. M. Christiany Števárovej, FDC a sr. M. Michaely Ševčíkovej, FDC zúčastnila duchovných cvičení v Exercičnom dome na Kalvárii v Nitre. Naším exercitátorom bol vdp. ThDr. Miroslav Vančo, PhD.– vicerektor Kaplnky povýšenia Svätého kríža a duchovný správca v Trnavskej fakultnej nemocnici.

Témou tohtoročných duchovných cvičení bola : PÝCHA A POKORA – MODLITBA. Veľmi dôležité piliere v duchovnom živote. Duchovný otec Miroslav nás obohatil a usmernil nielen svojimi prednáškami, príkladmi zo života, ale aj zaujímavými odpoveďami na otázky v diskusii.

Duchovný program bol nesmierne bohatý: každodenné ranné chvály, sväté omše, prednášky a meditácie pod názvom stánok stretnutia, vešpery, krížová cesta, bolestný svätý ruženec. odpovede na naše nekončiace otázky a celonočné adorácie.

Pane Ježišu, pomáhaj nám všetkým prinášať hojnosť duchovného ovocia!

Božia služobnica Matka Františka a bl. Drinské mučenice – orodujte za nás!

Monika Mária Diňová, Rodina Božskej Lásky