„Exkurzia“ do trnavského kláštora


„Exkurzia“ do trnavského kláštora

Na slávnosť sv. Petra a Pavla vo štvrtok 29. júna 2017 žiaci 3. ročníka a 5.C navštevujúci náboženskú výchovu poďakovali Pánu Bohu za uplynulý školský rok účasťou na svätej omši v paulínskom kostole v Trnave. Niektorí chlapci miništrovali. Po svätej omši, ktorú celebroval P. Miroslav Hruška, OSPPE, nasledovala júnová pobožnosť: litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické požehnanie.

50 detí spolu s pedagógmi zaplnili našu kláštornú záhradu v Trnave na Halenárskej ulici, občerstvili sa na tele. Prezreli si kláštornú záhradu, pomodlili sa a zaspievaoli v kaplnke. Každé dieťa dostalo na „cestu prázdninami“ krížik na čelo od sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej.

Ďakujem vedeniu ZŠ J. Bottu v Trnave, kolegom za ústretovosť a triednym učiteľom: Mgr. Martinovi Valovi, Mgr. Jane Cintavej a Mgr. Márii Popovičovej aj za ich svedectvo kresťanského života a tiež sestrám trnavskej komunity za pohostinnosť a čas.

sr. M. Faustína Zaťková, FDC