Farský deň v Košiciach na Juhu


Farský deň v Košiciach na Juhu

Popoludní 16. septembra 2018 sa vo Farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach na Juhu uskutočnil Farský deň. Program bol pripravený pre všetky vekové kategórie. O zážitky zo Svetového stretnutia rodín v Dubline sa podelil ThDr. Pavol Hrabovecký, PhD., kaplán.

Farského dňa sa zúčastnili nielen kňazi ale aj rehoľné sestry. Našu komunitu zastupovala sr. predstavená M. Hieronyma Panocová, FDC.