Folkloristi z Poľska v kláštore Hubertinum

VEĽKÉ LEVÁRE – V nedeľu 26. mája 2019 do nášho kláštora Hubertínum vo Veľkých Levároch zavítal páter Jaroslav Kinka, CR s detským folklórnym súborom Młoda Kościerzyna  pochádzajúca z jeho rodiska z Poľska.  Prišli zaspievať ľudové piesne sestrám a zvlášť sestre M. Blanke Balonovej, FDC, ktorá sa v týchto dňoch dožila krásneho životného jubilea 98 rokov.

Text,  foto a video: sr. M. Laura Bratkovičová, FDC