Hodina milosrdenstva v Košiciach-KVP


“Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu“ (Den. sestry Faustíny, 1572).

Sestry z Komunity sv. košických mučeníkov v Košiciach sa v Nedeľu Božieho milosrdenstva 23. apríla 2017 zúčastnili pobožnosti

Hodina milosrdenstva

v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP. Hodinu viedol Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

Pobožnosť bola vysielaná katolíckou televízou TV Lux v priamom prenose.