Hodová slávnosť na CZŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom


NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V tomto roku sme hody v našej kaplnke prežili naozaj slávnostne. O 15:00 hod. slúžil sv. omšu vdp. Ján Kuneš, ktorý bol zároveň slávnostným kazateľom. Koncelebroval vdp. Miroslav Sliačan.

Po sv. omši sme sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním.

Všetci, ktorí prišli na túto milú školskú slávnosť boli pozvaní na agapé do školskej jedálne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o  dôstojný priebeh tejto slávnosti. Na spomienku si hodovníci so sebou odniesli okrem duchovných milostí aj záložky a školský časopis Lúč.

sr. M. Pavla Remáčová, FDC a sr. M. Zdenka Koprdová, FDC