Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte


Duchovná obnova pre katechétov a kňazské rekolekcie v kláštore v Michalovciach

„ZADARMO STE DOSTALI, ZADARMO DÁVAJTE.“ Mt 10, 8b

Úplné odpustky v jubilejnom 150. roku pôsobenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré je možné získať aj v kaplnke Kláštora sv. Terezky v Michalovciach, prijali michalovskí katechéti 17. 2. 2018 vrámci formačnej duchovnej obnovy, ktorú viedol dekan vdp. Stanislav Pavúk.

Udelené odpustky prišli získať v utorok 20. 2. 2018 aj kňazi z michalovského dekanátu, ktorí slávili „rekolekčnú“ sv. omšu v kláštornej kaplnke spolu s Mons. Marekom Forgáčom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC