„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Kňazské rekolekcie v michalovskom kláštore

MICHALOVCE – V utorok 11. februára 2020 pri príležitosti kňazských rekolekcií nás navštívili kňazi michalovského dekanátu spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom – metropolitom, aby spoločne slúžili sv. omšu v našej Kaplnke sv. Terezky v Michalovciach. Po sv. omši si kňazi uctili relikvie svätých a otca arcibiskupa sme obdarovali knižkou Svedkyne viery, v ktorej sú fotograficky zachytené aj niektoré historické momenty zo života nášho kláštora.

Otec arcibiskup neobišiel ani našich najmenších v Cirkevnej materskej škole sv. Terezky a pred odchodom navštívil deti vo všetkých troch triedach.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC