Konferencia o pastorácii povolaní v Modre


Modra 23. októbra (TK KBS) V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom

Majte to isté cítenie ako Kristus,

ktorú pripravila Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov z radov koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských rehoľných spoločenstiev a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev.

Za našu Kongregáciu boli účastné sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.

Centrálnu tému  Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality v jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Hans Zollner SJ. „Cieľom týchto tém je stvárňovanie identity zasvätených podľa vzoru Ježiša Krista a skvalitňovanie kompetencií formátorov pri sprevádzaní mladých hľadajúcich zmysel i povolanie v dnešnom emocionálne nestabilnom a rozkolísanom svete,” povedal prof. Zollner.

Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč rozšíril  pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu.

TK KBS informovala sr. Zuzana Šimková ŠSND

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171023027