Krst detí a 1. sv. prijímanie v Malých Levároch


Krst detí a 1. sv. prijímanie v Malých Levároch

Sr. M. Laura Bratkovičová, FDC z komunity vo Veľkých Levároch počas školského roka pripravovala vo farnosti v Malých Levároch, deti k prijatiu sviatostí, ktoré deťom vyslúžil P. Gabriel Koch, CR:21. mája 2017 štyri deti prijali sviatosť krstu.

28. mája 2017 deväť detí prijalo prvý krát Eucharistiu. Sr. Laura sprevádzala deti pri speve hrou na gitare.