Milión detí sa modlí ruženec: Video z CMŠ sv. Terezky v Michalovciach


ZA JEDNOTU A POKOJ

MICHALOVCE – Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 80 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Do tejto modlitby sa zapojili aj deti a učiteľky z CMŠ sv. Terezky v Michalovciach.

Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Táto medzinárodná iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom.

Zdroj: http://acn-slovensko.org/miliondeti/

Foto.