„Milión detí sa modlí ruženec“ v Žiari nad Hronom

„Milión detí sa modlí ruženec“

Na celom svete v stredu, 18. októbra od 9. hodiny deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe za mier a pokoj vo svete. Nebolo tomu inak ani v našej škole. Naše deti sa modlili v kaplnke i vo svojich triedach. Cez školský rozhlas sme sa modlili slávnostný sv. ruženec s 5 dobrovoľníkmi. Veríme, že Pán zhliadne na úmysly čistých detských sŕdc a vypočuje úprimnú detskú modlitbu.

Napísala: sr. M. Pavla Remáčová, FDC – CZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom