Milión detí sa modlí ruženec v Malých Levároch


V stredu 18. októbra 2017 sme s deťmi našej školy sa zapojili do akcie

“ Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj.“

Spoločne sme sa celá škola modlili ruženec. Prišiel medzi nás aj páter Gabriel Koch, CR. Deti boli dojaté keď počuli ako niektoré deti vo svete trpia. Všetci sme sa povzbudili, že mnoho detí aj z iných krajín sa spolu s nami modlí na ten istý úmysel.

Napísala: sr. M. Laura Bratkovičová, FDC