„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby za povolania v Michalovciach

Modlitby za povolania v Michalovciach

19. december 2019 – Dnešný večer sme sa v našej kaplnke stretli rehoľníci z rôznych komunít v Michalovciach, aby sme sa modlili za nové povolania a za vernosť v povolaní. Po spoločnej modlitbe sme sa ešte zdieľali pri malom agapé.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC