Na odbornej prednáške Exodus: od reality po Kristologickú interpretáciu


PREŠOV/KOŠICE – V utorok 12. februára 2019 sa sr. M. Hieronyma Panocová, FDC z košickej komunity zúčastnila na odbornej prednáške Exodus: od reality po Kristologickú interpretáciu, ktorá bola v kongresovej hale hotela Lineas v Prešove. Prednášal P. Peter Dubovský SJ.

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery. V roku 2015 publikoval štúdiu The Building of the First Temple: A Study in Redactional, TextCritical and Historical Perspective.